2020 3D Shoot Results

2020 LSB 3D League Team Standings Final

 

2020 LSB 3D League Individual Standings Final

 

2020 LSB 3D League Scores Week 12- Final